BCMedia - 08-501 645 50
Om mig - Bosse Carlqvist
I 30 år har jag arbetat med främst radio, men även TV. Mitt ursprung är reporter-/programledarrollen. Efter några år då jag återigen arbetat som programledare på Ekot och Studio Ett jobbar jag för nävarande heltid på SVT. Därför är verksamheten i firman huvudsakligen vilande. Men i många år har jag i olika former arbetat med teknikprojekt, där huvudmålet varit att förenkla arbetet med sändningarna. I detta jobb har jag varit med om att utforma system för över 200 studior för Sveriges Radio - men också specialuppdrag som ljuddistributionen inom det brittiska underhuset och till BBC. För SVT har jag gjort nyhetsinslag och också samordnat teknik med SR.